onsdag 29 augusti 2012

Inför religionslektionen onsdag v 36 (5 september)

En film du ska ha sett FÖRE lektionen - det blir arbetsuppgifter utifrån den på lektionen!

Kanske bra att veta, det kommer en journalist som ska vara med för att skriva om detta med genomgångar på film och lektioner i klassrummet - och en fotograf. Och bägge vill gärna träffa några av er i enrum för att få reda på vad ni i själva verket tycker om det här upplägget...;)

Men först: genomgång!

Vecka 35

Den här veckan jobbar ni med svenskan på egen hand (eftersom jag är på annan ort) - det är responsarbete på Doktor Glas-texterna, och sedan arbete med att använda responsen för att förbättra sin egen text.

Jag VET att F.... inte funkar något vidare, och att ni har problem med filerna. Jag vet. Och kanske är det så att vi ska lämna F.... för att börja använda Googledocs - många gör så, med goda resultat och mycket mindre gnissel. Det finns vissa sidor av det som vi måste prata igenom (säg ordet personuppgiftsbiträdesavtal några gånger snabbt efter varandra).

På religionen jobbar vi med etik. Just nu kör vi ju inte blockläsning, men snart så...

onsdag 22 augusti 2012

Bloggtåget tuffar på!

Nytt läsår - nya tag, nya stationer för bloggtåget.

Det var ju det här med bloggandet, med det reflekterande skrivandet som utvecklar förmågan att uttrycka sig i ord. Några korta punkter om VARFÖR bloggen är ett bra verktyg i skolarbetet:

1. Att blogga är att skriva lite - men regelbundet. Bästa sättet att bli en god skribent är att skriva, skriva och skriva.

2. Att blogga är att skriva för en publik, större eller mindre. Det jag skriver kan - och kommer att - läsas av andra. Det gör att jag måste skärpa mitt språkbruk. Formuleringsträning alltså.

3. Att blogga är att inordna sig i en kommunikationssituation som å ena sidan inte kräver så väldigt många ord och långa inlägg (snarare är det bra om de är "lagom korta") men å andra sidan kräver att jag försöker säga något på ett mindre utrymme. Koncentration alltså.

4. Att blogga är att inordna sig i en kommunikationssituation som å ena sidan ger ganska stor frihet i språkliga uttryck - men som å andra sidan också kräver en viss snits. Formuleringsfärdighet alltså.

5. Att blogga är att skriva om något, och i bästa fall hitta en egen infallsvinkel eller ny synpunkt. Reflektion alltså.

6. Att läsa och kommentera andras bloggar är att få insikt i hur andra tänker och löser samma uppgift som jag har. Att bli läst och få kommentarer är att få hjälp av andra att se styrkor och svagheter i sina egna texter och tankar. Respons alltså.

Här på sidan intill kommer alla era bloggar att ligga i "bloggrullen". Bara att läsa och lära av varandra. Och själv kommer jag att kommentera vad som händer i bloggarna och i vårt arbete framöver. Per aspera ad astra!