söndag 28 oktober 2012

Examination abrahamitiska religioner onsdag v 47

På onsdagen vecka 47 kommer ni att få visa era kunskaper om de abrahamitiska religionerna. Då förväntar jag mig att ni utifrån grundläggande kunskaper om religionerna kan resonera om mer övergripande frågor som till exempel:

  • likheter och skillnader i religionernas sätt att beskriva Gud?
  • likheter och skillnader i religionernas sätt att beskriva hur Gud och människa kommunicerar?
  • likheter och skillnader i religionernas beskrivning av vad människan ska sträva efter och hur hon ska leva?
  • varför finns det så många olika sätt att leva som jude, kristen och muslim?
  • på vilka sätt har gemenskapen med andra betydelse för livet som jude, kristen eller muslim?
Grundläggande fakta om religionerna har ni i er (lysande välskrivna och fantastiska... eller nåt...) lärobok. En hel del av de resonerande frågorna har vi arbetat med på lektionerna. Något tänker jag att du ska visa att du kan tänka själv...

Och själva examinationen kommer att bestå av två essäfrågor, att besvara skriftligt på lektionen. Yes box! Frågor på detta? Skriv kommentarer, så svarar jag från Indien när jag har nättillgång...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar