torsdag 27 september 2012

Läxor till onsdag 3 okt (v 40)

Under vecka 39 började vi med vårt religionstema: de abrahamitiska religonerna. En ganska str del av inledningen har gått åt till att fundera över liheter och skillnader, vad som är "föreställningar" om likt och olikt och vad som verkligen "är" likt och olikt.

Kapitel 3 i religionsboken handlar om det som är gemensamt i judendom, kristendom och islam - kapitlet har ni i sin helhet i läxa till onsdag, och jag räknar med att ni alltså har dessa grunder klara när vi sedan går in i de respektive religionerna. Vi kommer att börja med judenom, och för att ha förutsättningarna klara blir det också en film med en kort genomgång av den judiska historien att titta på. Den kommer upp på måndag, typ... Och till sist ska vi också titta lite på olika typer av religiösa texter, och ni har alla fått en text att titta på enligt "schemat" (som finns längst uppe till höger, bland dokumenten).

Och bloggfrågan då? Den hoppar vi till allmän förtjusning (?!) över just den här veckan! Fast om man VILL kan man ju få blogga lite om sina tankar om sambanden mellan de abrahamitiska religionerna förstås, det kan man ju...

tisdag 25 september 2012

Uppgift i svenska - skriva ett tal

Vi lämnar nu språkhistorien för att jobba med de abrahamitiska religionerna - men eftersom ni kommer att få tid att arbeta med nästa skrivuppgift (som OCKSÅ kommer att vara en muntlig uppgift, två flugor i en smäll) när jag är i Indien v 45 och 46, kommer redan nu instruktionerna.

Arbetsområde: skriva + tala
Skrivuppgiften är hämtad från ett gammalt nationellt prov (vt -07), vilket ger er möjlighet att testa hur ett sådant prov går till (sort of), arbeta med bedömning och bedömningsprinciper, och dessutom - eftersom det blir en muntlig uppgift av detta också - att träna muntligt framträdande.

Genomförande:
1. Själva skrivuppgiften står sist i detta blogginlägg. En text som hänvisas till ligger som pdf under rubriken "Katarinas dokument" uppe i högra hörnet av bloggen. Ni skriver er uppgift hemma och lämnar in senast tisdag 20 nov (vi får diskutera hur ni ser på Google docs jämfört med Fronter...).
2. Under vecka 48 kommer ni att få jobba med bedömning av varandras texter, och diskussion av bedömningsmallar och exempeltexter från Skolverket. Därefter är det läge att bearbeta sin text för att få den så bra som möjligt. Då kommer vi också att tala en del om vad som är viktigt att tänka på i en muntlig presentation.
3. Under vecka 49 och 50 kommer ni så att HÅLLA ERT SKRIVNA TAL (ordagrant! EN gång i livet ska alla ha hållit ett tal på det sättet, så kan ni sedan välja vilken modell som passar bäst...),  i en mindre grupp. I samband med att man håller talet lämnar man in den slutgiltiga texten.
4. Efter att ni hållit ert tal kommer ni att få respons på det (via inspelning och kommentarer till filmen).

Uppgift:
Det nya Språket
Datorer och mobiler innebär inte bara att vårt sätt att leva påverkas utan också att vårt språk förändras. Vi mejlar och messar på ett språk som på många sätt skiljer sig från annat skriftspråk.
    I din klass ska ni i ämnena sammhällskunskap och svenska arbeta ämnesövergripande och göra ett fördjupningsarbete som behandlar följderna av den nya tekniken. Din uppgift blir att muntligt redovisa hur språket har påverkats. Din redovisning får ta ungefär fem minuter, vilket motsvarar 500-700 ord.
    Skriv ditt manus. Presentera med hjälp av texthäftet* och egna erfarenheter hur språket har påverkats av den nya tekniken. Diskutera dessa nya förtsättningar för språk och förklara hur du själv ser på dem.
Rubrik: Det nya språket
Bedömningsskala: IG-MVG

*OBS den enda tillämpliga texten finns som pdf och kommer att läggas upp så fort jag kommit hem och kunnat scanna - gissa om det går på något enkelt sätt i skolan? :S

måndag 24 september 2012

Kommentarer till Doktor Glas-texterna

ligger nu som länkar i kommentarsrutan till inlämningen på Fronter. Denna gång har jag gjort en liten screencast till er, med synpunkter på sånt ni bör tänka på till nästa gång. På onsdag presenterar jag skrivuppdraget i svenska som ligger och gonar sig i bakgrunden medan vi drar igång med de abrahamitiska religionerna.


torsdag 20 september 2012

Bloggfråga v 38

Självklart: det handlar om den roman du läst. Jag vill att du, utifrån den diskussion ni hade i din boksamtalsgrupp, redogör för ett viktigt tema i den roman du läst och hur detta tema är relaterat till språk. Citera, referera, beskriv - reflektera!

söndag 16 september 2012

Och så är det ROMAN som ska vara utläst på torsdag

Just sayin...

Bloggandet?

Det är ganska många (dvs alla utom sex) som inte bloggat på ett tag. Och några vars blogg jag inte har adressen till än (Lowe tex). Det gör ju mitt jobb med kommenterandet lite enklare - men samtidigt era framgångar med skrivandet desto mindre...

Det finns inga genvägar till att bli en bra skribent. Man måste skriva. Och skriva. Och skriva.

Till onsdag vecka 38

Vi tuggar oss bakåt i den svenska språkhistorien, och nu börjar det bli riktigt trixigt. Hlet plötsligt blir grammatikkunskaperna viktiga igen - kasus, genus, numerus... har du koll på begreppen?

Filmen handlar om runsvenska och fornsvenska - men mest fornsvenska. Jag har haft lite (inte så lite... suck) besvär med screencastingprogrammet, så det är en lite abrupt övergång mitt i, men det grejar ni. Det är inget ni missar (bara mina försök till gotländska diftonger...) ;)

Och vad är det som gäller? Jo, att HA KOLL PÅ VIKTIGA KÄNNETECKEN på texter från framför allt fornsvenskan. Vi ska läsa texter på lektionen, igen, och för att förstå dem måste man ha lite koll på hur svenskan var uppbygd vid den här tiden. Så koncentration anbefalles vid genomgången!

Ta med Handboken till lektionen, den kommer att kunna vara bra att ha...
torsdag 13 september 2012

Ett alternativ till the F-word...

Jag har en plan: att försöka börja använda Google Drive för allt det som har med texter, inlämningar och gemensamma dokument att göra. Fronter är förnämligt på många sätt, men laggar också så pass att jag tycker att det är viktigt att försöka hitta alternativ. Hoppas ni är på?

Nedan en film att titta på till på onsdag. Det är inte jag som spelat in den, utan en lärare på en annan skola - sånt som har med klassbeteckningar, tider och ämnen (hon undervisar visst i engelska) stämmer alltså inte ett dugg, men grunden i Google Drive beskriver hon JÄTTEBRA!

Titta på filmen och förbered hemma genom att skapa en mapp för svenskämnet. På lektionen onsdag v 38 (19 sept) ska ni få min mail (obs - inte skolmailen!) så att ni kan dela mappen med mig (och så kan jag hjälpa dem som ev. stött på patrull). Till lektionen kommer också en ny språkhistoriefilm upp, men troligen inte förrän måndag. Så den får bli i ett nytt inlägg :)OBS. Nätverket på skolan är så kass att jag just nu inte kan ladda upp filmen. Får ta det hemifrån. Yay...

Bloggfråga v 37

Visst är det lustigt att det inte alls är säkert att det alltid är de äldsta texterna som är de mest svårlästa? Och att språk har så mycket av mode och politik i sig - eller förknippat med sig!

Veckans bloggfråga handlar om läsning av äldre texter, det vi gjorde på lektionen (och ni som var sjuka har ett häfte att hämta hos mig, med en MASSA texter från den tid som brukar kallas äldre resp. yngre nysvenska). Vad tycker du är lätt och svårt när du läser de äldre texterna? Vilka tankar och reflektioner om språk och förändring dyker upp i din skalle nu när vi jobbar med språkhistoria?

tisdag 11 september 2012

Inför språkhistorielektionen torsd v 37

Vi fortsätter att leta oss bakåt i språket - den här gången undersöker vi perioden 1526-1879, det som brukar rubriceras som äldre och yngre nysvenska. Två filmer blev det, tio minuter att susa igenom, och se nu till att du har grunderna i utvecklingen klart för dig när du kommer till lektionen. Den sista filmen slutar lite abrupt (sista orden kom inte med - men de klarar vi oss utan ;) )
På lektionen kommer vi att ägna oss åt texter från 1500-talet och framåt - inte helt enkelt, men inte heller helt omöjligt.onsdag 5 september 2012

Bloggfråga v 36

Etiska resonemangsmodeller - svårt att bena i, men viktigt. Hur tänker vi egentligen, och varför just så? Försök i ett blogginlägg resonera om din egen etiska kompass, och hur du resonerar. Finns det någon resonemangsmodell du oftare känner dig hemma i? Varför? Vilka är dina "role models" - vem har lärt dig att tänka etiskt?