tisdag 25 september 2012

Uppgift i svenska - skriva ett tal

Vi lämnar nu språkhistorien för att jobba med de abrahamitiska religionerna - men eftersom ni kommer att få tid att arbeta med nästa skrivuppgift (som OCKSÅ kommer att vara en muntlig uppgift, två flugor i en smäll) när jag är i Indien v 45 och 46, kommer redan nu instruktionerna.

Arbetsområde: skriva + tala
Skrivuppgiften är hämtad från ett gammalt nationellt prov (vt -07), vilket ger er möjlighet att testa hur ett sådant prov går till (sort of), arbeta med bedömning och bedömningsprinciper, och dessutom - eftersom det blir en muntlig uppgift av detta också - att träna muntligt framträdande.

Genomförande:
1. Själva skrivuppgiften står sist i detta blogginlägg. En text som hänvisas till ligger som pdf under rubriken "Katarinas dokument" uppe i högra hörnet av bloggen. Ni skriver er uppgift hemma och lämnar in senast tisdag 20 nov (vi får diskutera hur ni ser på Google docs jämfört med Fronter...).
2. Under vecka 48 kommer ni att få jobba med bedömning av varandras texter, och diskussion av bedömningsmallar och exempeltexter från Skolverket. Därefter är det läge att bearbeta sin text för att få den så bra som möjligt. Då kommer vi också att tala en del om vad som är viktigt att tänka på i en muntlig presentation.
3. Under vecka 49 och 50 kommer ni så att HÅLLA ERT SKRIVNA TAL (ordagrant! EN gång i livet ska alla ha hållit ett tal på det sättet, så kan ni sedan välja vilken modell som passar bäst...),  i en mindre grupp. I samband med att man håller talet lämnar man in den slutgiltiga texten.
4. Efter att ni hållit ert tal kommer ni att få respons på det (via inspelning och kommentarer till filmen).

Uppgift:
Det nya Språket
Datorer och mobiler innebär inte bara att vårt sätt att leva påverkas utan också att vårt språk förändras. Vi mejlar och messar på ett språk som på många sätt skiljer sig från annat skriftspråk.
    I din klass ska ni i ämnena sammhällskunskap och svenska arbeta ämnesövergripande och göra ett fördjupningsarbete som behandlar följderna av den nya tekniken. Din uppgift blir att muntligt redovisa hur språket har påverkats. Din redovisning får ta ungefär fem minuter, vilket motsvarar 500-700 ord.
    Skriv ditt manus. Presentera med hjälp av texthäftet* och egna erfarenheter hur språket har påverkats av den nya tekniken. Diskutera dessa nya förtsättningar för språk och förklara hur du själv ser på dem.
Rubrik: Det nya språket
Bedömningsskala: IG-MVG

*OBS den enda tillämpliga texten finns som pdf och kommer att läggas upp så fort jag kommit hem och kunnat scanna - gissa om det går på något enkelt sätt i skolan? :S

2 kommentarer: